Niniejsze zabiegi wykonujemy także odpłatnie według najniższego cennika w mieście oraz w najkrótszych terminach realizacji.

KINEZYTERAPIA

1. Ćwiczenia bierne z terapeutą

2. Ćwiczenia czynno-bierne i wspomagane

3. Ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem

4. Ćwiczenia w UGUL-u

5. Ćwiczenia izometryczne

6. Wyciągi kręgosłupa

7. Mobilizacje i manipulacje stawów

8. Kinesiology taping – (taśmowanie)

9. Nauka czynności lokomocji

10. Inne formy usprawniania

11. Ćwiczenia ogólno-usprawniające

12. Terapia manualna kręgosłupa

FIZYKOTERAPIA

13. Krioterapia miejscowa

14. Terapuls

15. Diaterma krótkofalowa

16. Magnetoterapia

17. Prądy Kotza

18. Interwag, prądy falujące, mikroprądy

19. Diadynamic

20. Interdyn

21. Jonoforeza

22. Prądy Tensa

23. Elektrostymulacja mięśni porażonych wiotko ( dwubiegunowa )

24. Elektrostymulacja nerwu twarzowego

25. Galwanizacja

26. Laseroterapia punktowa

27. Sollux, UV

28. Prądy Trauberta

29. Ultrafonoforeza

30. Ultradźwięki

31. Masaż suchy

32. Masaż limfatyczny

HYDROTERAPIA

33. Masaż wodno-wirowy kręgosłupa oraz kończyn górnych i dolnych

34. Kąpiel czterokomorowa

35. Okłady fango

36. Okłady borowinowe

37. Inhalacje